FTX-aggregat – Funktion

Vilka krav bör man ställa på ett FTX-aggregat?

Ett FTX-aggregat bör uppfylla önskemålen nedan och ha:

-  Hög temperaturverkningsgrad
-  Låg energiförbrukning vilket innebär EC-fläktar
-  Låg ljudnivå
-  Hög driftsäkerhet

Här är en länk med lite kortfattad information om FTX – Fördelar & Besparingar.
FTX-aggregat invändigt

FTX-aggregat ska ha hög temperaturverkningsgrad

För att få hög temperaturverkningsgrad i ett FTX-system idag året runt så är det en roterande värmeväxlare som är mest aktuell. Dessa värmeväxlare kan ha en temperaturverkningsgrad på upp till 86%.

Låg energiförbrukning
Radialfläktar med B-hjul och EC-motor. Med en effektiv EC-motor så kan den motorn nästan vara tre gånger effektivare än motsvarande standard AC-fläkt. Här har Soliduct gjort ett enkelt test och jämfört en kanalfläkt AC mot en EC, www.soliduct.se/flaktar/kanalflakt-ec/c-214_423.htm.

Låg ljudnivå
Visst är det viktigt att FTX-aggregatet inte låter mycket men de flesta ftx-aggregat som numera har EC-fläktar och en roterande rotor är oftast relativt tysta. Ljudet spridet sig allra med ut i ventilationskanalerna och där vidare ut i tilluftsdonen. Därför är det viktigt att ha ljuddämpare så nära ljudkällan som möjligt och det innebär nära FTX-aggregatet. Använd gärna en bra ljuddämpare på både tilluftskanalen in i huset och på frånluftskanalen. Sedan för att inte sprida ljudet ut ur huset till grannar kan man använda flexibla ljuddämpare.
Flexibel ljuddämpare till FTX-aggregat

FTX-aggregat ska ha hög driftsäkerhet

När det gäller hög driftsäkerhet är det inte så enkelt att svara på, men övergången till EC-fläktar har gjort att fläktarnas livslängd har ökat och det innebär en högre driftsäkerhet. Man bör tänka till när det gäller driftsäkerheten och hur man får tag på reservdelar om olyckan är framme. För att få hög driftsäkerhet och bra temperaturverkningsgrad bör man byta ventilationsfilter i FTX-aggregatet minst en gång per år. Det skyddar FTX-aggregatet och förbättrar även inomhusmiljön. Välj därför inte ett aggregat där filterkostnaden är så stor att du undviker att byta.