Inomhusmiljö och temperatur

Vilken temperatur bör jag ha hemma eller på jobbet för att få bra inomhusmiljö?

Vid en inomhustemperatur på över 22°C ökar besvären på torr och skämd luft samt att den intelligenta prestationsförmågan och välbefinnandet blir sämre.
Därför visar det sig att en inomhustemperatur på 21°C ±1 är väldigt optimalt.
Vi blir trötta och okoncentrerade av för höga temperaturer. Är det kallt så får vi svårt att göra saker fysiskt. Dessutom har forskarna kunnat belägga att de flesta människor reagerar rätt lika på olika temperaturer – förutsatt att människorna i fråga ägnar sig åt ungefär samma typ av aktivitet och har klädsel anpassad för aktiviteten i fråga.
Det skiljer sig dessutom dessutom om det är sommar eller vinter och då dels på grund av vad vi har för klädsel. Därför kan man ha det lite varmare inomhus på sommaren.

Att reglera inomhustemperaturen ska ske genom rätt inställda termostater. Vrid inte till ”maxläge” samt ”minläge” om du tycker det är för varmt eller kall inomhusmiljö. Det leder bara till obalans i systemet utan reglera gärna med mindre justeringar.

Fungerar ventilationen och har jag bra inomhusmiljö?

Man måste kontrollera så att ventilationssystemet fungerar och har man fläktar som styr ventilationen så måste man se till att de snurrar som tänkt. Frånluftsventilationen är enkel att testa. Man kan ta ett vanligt tunt A-4 papper mot frånluftsdonet och då ska det sugas fast mot donet. Man kan göra samma sak med tilluften och då är det enklast att klippa ut en smalare remsa som man håller mot öppningen i tilluftsdonen och då ska pappret fladdra.

Kontrollera frånluftsdon för säkerställa din inomhusmiljö

Frånluftsdon

Tilluftsdon

Tilluftsdon

 

Är tilluftstemperaturen i ditt FTX-aggregat korrekt inställt?

Oftast ställer man in temperatur- börvärdet i FTX-aggregatet. Är det för högt ställt så kan inomhusluften kännas torr och man kan även uppleva varm inomhusmiljö som instängd. Är det vinte så ska man hålla koll på att vid användning av eftervärmare (kanalvärmare) så kan det bli kallras vid fönstren på grund av att tilluften värmer rummet så mycket att elementens termostater stänger värmen.
För att kontrollera den verkliga tilluftstemperaturen så kan du använda en vanlig termometer som man stoppar in i tilluftsdonet ca: 5 minuter. Bäst är att hålla tilluftstemperaturen på max 18-20°C.