Ventilation och luftfuktighet

- Det är för torr luft hör, säger man och installerar en luftfuktare. Det är möjligt att utsagan om torr luft var korrekt. Men sannolikheten att den var felaktig är långt mycket större. Det är nämligen mycket svårt för oss människor att med blotta känslan avgöra vilken luftfuktighet som råder. De problem som man brukar tolka som tecken på torr luft, alltså att slemhinnorna i ögon, på läpparna och i munnen och näsan, torkar ut. beror ofta på andra faktorer som damm eller andra föroreningar.

Det kan också bero på att det är för varmt. Att sänka temperaturen ett par grader i lokalen avhjälper nästan alltid de problem som finns. Att installera en luftfuktare kan många gånger förvärra problemen, hög luftfuktighet medför dock en del andra saker, exempelvis ökar risken för mögel och fuktskador kraftigt. Får man en luftfuktighet över 45 procent. vilket är lätt hänt med luftfuktare, trivs husdammskvalster bra. Husdammskvalster är ett litet (0,2 mm) djur som gärna bosätter sig i madrasser dör det är varmt och fuktigt.

I verkligheten har vi ofta relativa luftfuktigheter på 45 procent och däröver, trots att vi inte har någon luftfuktighetsutrustning. Orsaken är alltför små luftflöden. Inte minst därför är det viktigt att ha tillräckligt höga luftflöden. En delmyt inom luftfuktighetsmyten är rekommendationen att vi, för att må bra, behöver en luftfuktighet inomhus på runt 40 procent. Det är inte heller sant. I norra delarna av Sverige är luftfuktigheten betydligt lägre än så under stora delar av året – vilket inte ger några särskilda problem enligt den forskning som finns idag. Högre luftfuktighet blir däri emot som nämnts ovan problematisk. Forskarna har kunnat påvisa ett starkt samband mellan hög luftfuktighet och allergiska problem. Luftfuktigheten möter man med en så kallad hygrometer, sådana finns för under ett par hundralappar. Läs mer här om du vill ha mer information vad som är bra inneklimat.